Major Stars

Bộ sách Major Stars dành cho chương trình tiếng Anh tăng cường bậc tiểu học.

Chương Trình Học

Thời lượng

1 tiết/ tuần.

Đối tượng

Học sinh tiểu học toàn quốc

Tài Nguyên Major Science

Bộ sách Major Stars dành cho chương trình tiếng Anh tăng cường bậc tiểu học. Giúp học sinh luyện tập bốn kỹ năng tiếng Anh và làm quen 3 dạng đề thi quốc tế Cambridge Young Learner Exams (Starters, Movers. Flyers), ETS Exams (TOEFL Primary), Pearson English Test (PTE).

Liên hệ tư vấn về chương trình

Bạn quan tâm tới chương trình? Đội ngũ chuyên viên giáo dục tại Major Education luôn sẵn sàng hỗ trợ !